Aan stichting de Plaats is door de belastingdienst de ANBI status toegekend. Uiteraard is het bestuur erg blij dat wij nu worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De schenker hoeft over het betaalde bedrag geen belasting te betalen. Stichting de Plaats hoeft over de ontvangen schenkingen eveneens geen belasting te betalen. Dit betekent dat schenkers zoals ‘Vrienden van de Plaats’, donateurs en fondsen kunnen profiteren van belastingvoordeel. Maar wat is een ANBI-status precies en hoe werkt het? We leggen het graag uit.

Wat is een ANBI?

De Belastingdienst kan een ANBI-status verlenen aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan geloof-gerelateerde stichtingen, de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs. ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

Om aangewezen te worden als ANBI moet je, naast bijdragen aan algemeen nut, ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijk is dat de instelling in ieder geval geen winstoogmerk heeft. Ook moeten de instellingen bijvoorbeeld de contactgegevens, financiële gegevens, beleidsplan en huidige activiteiten openbaar beschikbaar maken. Ook mogen de bestuursleden geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Zo is het voor iedereen mogelijk om inzage te hebben in het functioneren van een ANBI-instelling.

Wat is het voordeel van een ANBI-status?

Een ANBI-status brengt belastingvoordelen met zich mee en is daarom gunstig voor donateurs. Dit geldt zowel voor ‘Vrienden van de Plaats’ als voor schenken en losse giften. Donateurs die schenken aan een ANBI instelling mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Stichting de Plaats hoeft over de ontvangen schenkingen geen belasting te betalen. Zo kunnen we het gedoneerde geld 100% gebruiken voor onze beoogde doelen.

Wordt Vriend van de Plaats

Wij zijn heel blij als u Vriend van de Plaats wilt worden. Met uw hulp kunnen we ons werk nog verder uitbouwen en nieuwe activiteiten opzetten. Uiteraard zijn schenkingen ook van harte welkom.

 

Per 12 april 2021 is onder het nummer 857254704 aan stichting de Plaats de ANBI status toegekend.