2020 Jaarrekening en meerjarenbegroting 2021 – 2023

De meerjarenbegroting van Stichting de Plaats heeft een taakstellend karakter. Uiteraard is er ruimte om niet begrote activiteiten te kunnen doen plaatsvinden maar wel na goedkeuring van het bestuur. 

 

2021 Jaarrekening en meerjarenbegroting 2022 – 2024

De meerjarenbegroting van Stichting de Plaats heeft een taakstellend karakter. Uiteraard is er ruimte om niet begrote activiteiten te kunnen doen plaatsvinden maar wel na goedkeuring van het bestuur.  

 

2022 Jaarrekening 

De begroting van Stichting de Plaats heeft een taakstellend karakter. Uiteraard is er ruimte om niet begrote activiteiten te kunnen doen plaatsvinden maar wel na goedkeuring van het bestuur.  

 

Controle jaarrekening

De jaarrekening over 2022 van stichting de Plaats is gecontroleerd en goedbevonden.