Op vrijdag 30 april bezocht de commissaris van de koning Ameland. Als rijksheer bezoekt hij alle gemeenten in zijn gebied. In dat kader heeft hij ook De Plaats bezocht. Hier ontmoette hij vertegenwoordigers van de kerken. Vanuit de gemeente waren de burgemeester en de wethouders aanwezig.
 
Het werd een mooi en open gesprek. We hebben gesproken over de betekenis van plekken waar je gezien en gekend wordt. Zo ging het ook over het werk van De Plaats in de coronatijd. We hebben de afgelopen maanden geen grote groepen ontvangen. Maar hoe bijzonder was het om juist nu voor de mensen die er wel kwamen van betekenis te mogen zijn. We vieren hier verjaardagen die anders geruisloos voorbij zouden gaan. Tevens ging het over de kracht en uitdagingen van de Amelander gemeenschap en van de Amelander geloofsgemeenschappen. Als christen en als rijksheer is de commissaris betrokken op al deze gemeenschappen en initiatieven in Friesland.