Infographic

2021 infographic Het jaar 2021 is sterk gekleurd door alles wat met corona te maken heeft. Ook als stichting moesten we flexibel zijn. Veel activiteiten zijn niet doorgegaan of verplaatst. Ook een zinzoekersweekend is verschoven. De theoloog Jos van Oord, die tijdens...

Jaarverslagen

2021 Financieel jaarverslag Stichting de Plaats heeft door alle corona maatregelen een moeizaam jaar achter de rug. Door sterk op de kosten te letten en actief bezig te zijn met het werven van ‘vrienden van de Plaats’ en sponsoren is het ons gelukt om 2021...

Begroting en Jaarrekening

2020 Jaarrekening en meerjarenbegroting 2021 – 2023 De meerjarenbegroting van Stichting de Plaats heeft een taakstellend karakter. Uiteraard is er ruimte om niet begrote activiteiten te kunnen doen plaatsvinden maar wel na goedkeuring van het bestuur. ...

Het Bestuur

Het bestuur van Stichting de Plaats heeft geen inhoudelijke bemoeienis met de invulling van de visie en missie. Zij kijkt op afstand toe of de afspraken worden nagekomen, de doelstellingen worden gerealiseerd en is verantwoordelijk voor de financiele verslaglegging....

Missie en motivatie

Stichting de Plaats kiest voor een plek voor ontmoeting met jezelf, elkaar en met God. Hierin zijn de woorden: in verbinding, gastvrij en verdieping leidend. Wij investeren in een gebouw waarin de bezoekers zich welkom voelen en geborgen voelen. Wij richten ons op...

ANBI: Schenken met voordeel

Aan stichting de Plaats is door de belastingdienst de ANBI status toegekend. Uiteraard is het bestuur erg blij dat wij nu worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De schenker hoeft over het betaalde bedrag geen belasting te betalen. Stichting de...