Het Bestuur

Het bestuur van Stichting de Plaats heeft geen inhoudelijke bemoeienis met de invulling van de visie en missie. Zij kijkt op afstand toe of de afspraken worden nagekomen, de doelstellingen worden gerealiseerd en is verantwoordelijk voor de financiele verslaglegging....