Pioniersplek de Plaats
De Plaats 5
9161 AD Hollum
Telefoon 0519-252221
Bankrekening: NL 10 RABO 0323187870

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze activiteiten of het huren van ons gebouw bel of stuur een mailtje.