Een Plaats voor verdieping

Slechts op steenworp afstand van de Nederlandse Hervormde kerk in Hollum, verrijst een plek met gelijkenis maar wellicht nog meer verschil. De Plaats is een Pioniersplek en boegbeeld voor de onlangs benoemde Pioniersgemeente, maar bovenal een plek voor iedereen die op zoek is naar verdieping, een goed gesprek of gewoon een bak koffie. Silvia Stavleu zette samen met het bestuur de eerste stappen in dit vernieuwende maar ook spannende project. Hanneke Wansink zit vol creatieve ideeën en kan niet wachten om te werken aan een totaal andere manier van geloof benaderen.
Het is precies drie jaar geleden, als Silvia in contact komt met de kerkenraad op Ameland. Namens de Protestantse Kerk Nederland (PKN) helpt ze in kaart te brengen wat er op het eiland gedaan kan worden voor jongeren en jongvolwassenen, een groep die steeds minder gezien wordt in de kerk. Echter ligt die kwestie, en een oplossing daarvoor, niet bij de jongeren zelf, concludeert Silvia: ‘Tijden veranderen, jongeren, en daarmee bedoel ik een leeftijd tot ongeveer vijftig jaar, voelen zich niet meer aangetrokken tot de klassieke opzet van de kerk en komen er niet meer.’ Ze luidt de noodklok en waarschuwt de kerkenraad, dat het op deze manier niet goed gaat komen. Een gedegen plan om een ieder die wel lid is van de kerk, maar zich niet herkent in de huidige opzet weer te kunnen aanspreken, mag niet langer uitblijven. Silvia legt de kiem voor een andere benadering van het geloof op Ameland, gericht op de toekomst: pionieren. Daarvoor is een eigen centrum noodzakelijk: ‘Het is juist zo belangrijk dat de Pioniersplek wordt losgetrokken van de kerk, met name omdat de jongeren daar niet meer komen. Een nieuw centrum kan je vanuit het niets opbouwen, en hoeft niet direct een associatie met de kerk uit te stralen’. Vandaag de dag wordt er met man en macht gewerkt aan de gloednieuwe Pioniersplek aan de Oosterlaan in Hollum, in een karakteristiek jasje; ‘De Plaats’ opent bijna haar deuren en staat voor verbinding, gastvrijheid en verdieping. Silvia: ‘We willen een plek bieden voor een ontmoeting met jezelf, elkaar en God.’
Pionieren
Het creatieve brein van Hanneke Wansink gaat direct ratelen wanneer ze hoort van De Plaats. Ze sloot zich op relatief jonge leeftijd aan bij de kerkenraad, en toen de vraag naar vrijwilligers voor de Pioniersplek kwam, twijfelde Hanneke geen moment: ‘Ik wil me hier ontzettend graag voor inzetten en in het bijzonder richten op jongeren tot ongeveer dertig jaar oud, hoewel ik me ook realiseer dat dit misschien wel de moeilijkst te bereiken doelgroep is’. Hoe ze dit wil aanpakken is volgens Hanneke ook direct de kern van Pionieren: ‘Het belangrijkste is luisteren, luisteren naar wat de behoefte is en wat de jongeren zelf graag zouden willen. Daarnaast draait het vooral om het opbouwen van een relatie en vertrouwensband met bezoekers van De Plaats, we gaan samen op zoek naar verdieping, op welke manier dan ook’.
De PKN stimuleert de Pioniersplekken, waarvan er vandaag de dag ruim vijftig in ons land geregistreerd staan. Deze nieuwe en moderne vorm van kerkzijn is ontwikkeld voor iedereen die niet (meer) naar kerk gaat, en duikt op in de meest uiteenlopende locaties, juist omdat Pioniersplekken vanuit allerlei vormen kunnen ontstaan. De verbouwde boerderij in Hollum moet een plek zijn waar iedereen zich welkom voelt, maar richt zich specifiek op drie doelgroepen:
Jongeren
‘Ik ben ervan overtuigd dat veel jongeren het idee hebben dat er ‘meer’ is, er nieuwsgierig naar zijn maar er uiteindelijk niet altijd iets mee doen. De drempel voor de kerk ligt gewoon te hoog’, legt Hanneke uit. Voor deze groep worden tal van activiteiten georganiseerd, waarbij het geloof de ene keer een grotere rol zal gaan spelen dan de andere keer. Natuurlijk is De Plaats ontstaan vanuit een kerkelijk perspectief, maar een doel is juist af te stappen van een vastomlijnd geloof. Hanneke: ‘Het is absoluut niet zo dat we hier de hele middag gaan zitten bidden, in tegendeel!’ Een voorbeeld van een activiteit voor tieners is Rock Solid, waarbij de groep digitaal in verbinding staat met een andere Pioniersplek en samen leuke, grappige of juist inspirerende opdrachten samen uitvoeren. Dat kan met de insteek om het geloof beter te leren begrijpen, maar het kan evengoed een maatschappelijk vraagstuk zijn. Hanneke: ‘Daarom is het zo belangrijk om te luisteren, naar wat de jongeren boeit. Zo bouw je een relatie en vertrouwensband op, en kan je echt aan die verdieping werken.’
Zinzoekers
Stel, je hebt zo op het oog alles prima voor mekaar: een goede baan, fijne woning, een partner en kinderen. Op een gegeven moment heb je een moment van bezinning en vraagt jezelf: is dit het nou? Hoewel dit natuurlijk een voorbeeld is, schetst het wel een beeld van een belangrijke doelgroep die De Plaats wil bereiken; de ‘zinzoekers’. Het is gericht aan een ieder die zich wel eens afvraagt wat nou eigenlijk de zin van het leven is, maar zich tegelijkertijd niet altijd raad weet met dit vraagstuk. Silvia: ‘We denken bijvoorbeeld aan mensen die een druk leven leiden in de stad, een paar dagen Ameland kan dan enorm waardevol zijn. De combinatie van activiteiten in De Plaats en de rust en ruimte van het eiland ervaren, willen we echt gaan aanbieden, wellicht in de toekomst aan te bieden als een soort arrangement.’
Eigen gemeente
En dan is er natuurlijk nog de eigen kerkelijke gemeente. Want hoewel de Pioniersplekken in eerste instantie bedacht zijn voor hen die de kerk niet (meer) bezoeken, moeten de actieve leden zich ook meer dan welkom voelen. Silvia: ‘De Plaats is er echt voor iedereen, en moet zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk zijn. De deur staat ook gewoon open voor een kop koffie!’
Levendige gemeente
Als alles volgens planning verloopt, zal De Plaats rondom Pasen haar deuren openen. Hanneke: ‘Ik kan niet wachten om me maximaal in te zetten voor deze plek, ook al is het best spannend hoe alles gaat lopen. Het ideaalbeeld voor De Plaats over een aantal jaar, is dat het een plek is geworden waar men elk moment van de dag binnenstapt en verdieping vindt door de leukste activiteiten.’ Silvia hoopt dat De Plaats op Ameland zorgt voor een verbindende, maar ook levendige kerkelijke gemeente met veel jongeren: ‘Het zou zo mooi zijn als we kunnen helpen om een niet vastomlijnd geloof te ontwikkelen’.