Pionieren is een moderne manier van kerkzijn. Het kan vanuit allerlei vormen ontstaan en duikt dan ook op in de meest uiteenlopende plekken. De protestantse Kerk Nederland (PKN) stimuleert de Pioniersplekken, waarvan er vandaag de dag zo’n honderd in ons land geregistreerd staan. Met de Plaats op Ameland bieden we een plek voor iedereen die behoefte heeft aan verdieping, op welke manier dan ook. In de tuin van De Plaats is een welput gevonden. Zo herbronnen wij ook weer. We staan stil bij onze relatie tot God, tot elkaar en de natuur. Hiervoor organiseren allerhande activiteiten, zoals stiltewandelingen, maaltijden en sing-inns. Maar minstens zo belangrijk is dat je bij de Plaats altijd kan binnenstappen voor een goed gesprek, ontmoeting of een kop koffie of thee. Met elkaar werken we aan een levendige, verbindende samenleving.

Hoe het begon

In 2014 brengt de kerkenraad op Ameland in kaart wat er op het eiland gedaan kan worden voor jongeren en jongvolwassenen, een groep die steeds minder gezien wordt in de kerk. De drempel van de klassieke kerk blijkt te hoog en met name jongeren voelen zich er niet meer toe aangetrokken. Toch blijkt er wel degelijk behoefte te zijn aan verdieping en zingeving. Naar aanleiding van deze conclusies doet een werkgroep vanuit de kerk inspiratie op om tot een goed plan te komen, zo bezoeken ze verschillende bijeenkomsten op Terschelling en gaan langs bij Nijkleaster in Jorwerd. Er wordt intensief gesproken over een andere manier van kerkzijn, maar ook de sterke en zwakke punten van een kerkelijke gemeente komen aan bod. Uiteindelijk is de kerkenraad eruit: Ameland heeft alles in huis om een pioniersplek kans tot slagen te bieden.

Een eigen ‘Plaats’

Om te kunnen Pionieren, en daarmee het geloof op een moderne wijze te kunnen benaderen, is een eigen centrum belangrijk. Juist in een gebouw dat niet directe associaties heeft met een klassieke kerk, kan de drempel om er binnen te stappen wegnemen. In de zoektocht naar een eigen gebouw viel op De Plaats 5 in Hollum. Deze boerderij was uitermate geschikt voor hetgeen dat de werkgroep voor ogen had: een laagdrempelige ruimte, dicht bij de kerk en aan de rand van het dorp. De Plaats staat voor verbinding, gastvrijheid en verdieping. Een plek voor ontmoeting met jezelf, elkaar en God.