Op 22 mei is er in De Plaats een avond met een beamerpresentatie over de geschiedenis van Israël, het land van de bijbel. Ook is er samenzang van Hebreeuwse en Nederlandse liederen. Een tafel met Israëlproducten is aanwezig .

Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
“De Plaats” De Plaats 5, Hollum
De toegang is vrij.
Een collecte wordt gehouden voor Hineni, voedsel aan armen, te Jeruzalem

Organisatie en medewerking: ds Afke Boezewinkel en Johan en Liesbeth Dul-de Boer.