Het was twee weken lang stil aan de Oosterlaan in Hollum. Op 4 november ging het licht uit bij de Plaats in navolging van zovelen in het dorp, op het eiland en ver, ver daarbuiten. Waar je in deze bizarre tijd misschien van geluk mag spreken als een sluiting zich tot twee weken beperkt, was het enige wekelijkse uitje van menig Plaats-bezoeker er ineens even niet meer. Men mist de plek waar je zo even binnen­stapt voor een praatje, bezinning, activiteit of gewoon goede koffie. Een raar moment voor het team achter de Pioniersplek om te beseffen hoe waardevol deze plek blijkt te zijn. Maar vooral een moment om de knop om te gooien en te kijken naar wat er wél kan.
Vanaf de allereerste coronamaatregelen tot aan de tijdelijke sluiting is het eigenlijk goed toeven in de Plaats. Het relatief nieuwe gebouw biedt voldoende ruimte om afstand te houden en de mogelijkheid om prima te ventileren. Met speciale looproutes kunnen de boekenmarken doorgang vinden en de Sing-inn wordt vervangen door ‘Muziek die je raakt’, waarbij men luistert naar de mooiste muziek maar zelf even niet zingt. De goedlopende activiteiten waarbij een maaltijd centraal staat werden wel al eerder gestaakt. Door alsmaar meer aangescherpte maatregelen én oplopende besmettingen is er uiteindelijk toch weinig keus; de Plaats kan het beste een tijdje dichtgaan. Pionierspredikant Sijbrand Alblas legt uit: ‘Dit leek ons nu het meest verstandig om te doen. De functie van de Plaats lijkt sterk op die van de buurthuizen. Als die moeten sluiten, dan gaan wij ook dicht. Al merkten we in de periode die daaraan vooraf ging dat de Plaats voor veel mensen nog het enige uitstapje in de week was.’
 
Sijbrand kon minder in gesprek met bezoekers dan normaal, maar juist die gesprekken waren misschien wel waardevoller dan ooit en werden enorm gewaardeerd. Dat de Plaats echt een plek voor iedereen is, werd hiermee nogmaals bevestigd. Precies dat deed het team van de Pioniersplek besluiten door te gaan met een aantal activiteiten. In de Oosterlaan brandt er dan misschien even geen licht, met inachtneming van de maatregelen en een snufje creativiteit kan er toch nog heel veel. Zo wordt er gewandeld met bewoners van De Stelp, de Amelander buitenlucht doet immers iedereen goed. De normaal goedbezochte Sing-Inn gaat digitaal door, zodat men vanuit de luie stoel mee kan zingen. En de jongste bezoekers van de Plaats halen hun hart op in het Holllumer bos met een speurtocht in het teken van de ark van Noach.
 
Ondertussen heeft de Plaats zijn deuren weer geopend en mag je weer écht binnenstappen. Al dan niet aangepaste activiteiten voor de komende tijd krijgen langzaam vorm, maar het is moeilijk om het winterprogramma nu te presenteren. Sijbrand: ‘We bekijken nu per week wat mogelijk is, neem bijvoorbeeld de Kunstmaand. Die ging niet door, maar we kunnen wel kunstenaars uitnodigen om aan de stamtafel te praten over kunst. Daarnaast is het plan om de Kerstmaaltijd, inmiddels al vaste prik in de Plaats, op te splitsen in twee dagen. Zo vermijden we drukte en kunnen we toch zoveel mogelijk mensen uitnodigen.’