Stichting de Plaats kiest voor een plek voor ontmoeting met jezelf, elkaar en met God. Hierin zijn de woorden: in verbinding, gastvrij en verdieping leidend. Wij investeren in een gebouw waarin de bezoekers zich welkom voelen en geborgen voelen. Wij richten ons op zinzoekers en jongeren. Zinzoekers zijn mensen die op zoek zijn naar spiritualiteit en verdieping. Jongeren zijn de groep mensen tot ongeveer 50 jaar die nu niet in de kerk komen maar wel degelijk nadenken over levensbeschouwelijke vragen.

Het ontstaan en de voorgang van Stichting de Plaats geven wij onderstaand weer:

Essentie cirkel

Projectplan

Startbesluit

Ontwikkelverslag

Eerste vervolgverslag