Emmauswandeling

Op 30 april is er een wandeling voor wie behoefte heeft aan een inspirerent gesprek. We starten vanuit De Plaats waar we het verhaal van de Emmausgangers lezen. Vervolgens gaan we in drietallen zelf op stap en bespreken enkele vragen om met elkaar in gesprek te gaan. Het gaat over wie we zijn en wat het geloof voor ons betekent.  U en jij zijn van harte welkom!

Wie zijn wij

Pioniersplek De Plaats

De Plaats 5, 9161 AD Hollum

Email: info@deplaats-ameland.nl

Telefoon: 0519-252221


Facebooktwitter logo bird transparent png