Niet alles is perfect

Het is nu bijna zover. Dan komt onze pioniersplek op TV. Ook van het eiland en de Hervormde Gemeente Ameland zijn opnames gemaakt. Al weken vragen we ons af: Hoe komen we straks in beeld? En hoe komt onze pioniersplek op anderen over?

We weten dat niet alles bij ons perfect is, en dat zal het ook nooit worden. Er zijn activiteiten die boven verwachting goed draaien en daar zijn we heel blij mee. Het ontwikkelt zich prachtig! Maar soms stoppen we ook ergens mee of passen we activiteiten aan. Het liep dan niet zoals we gehoopt hadden. We kijken telkens naar wat werkt. Of mooier gezegd: we zoeken waar de Geest op dit moment waait.

Ook in onze onderlinge contacten moeten we elkaar soms weer zoeken. Dan mopperen we even of houden we elkaar bij de les. We hebben het heel gezellig, maar we zijn niet perfect. Ons team is een bont gezelschap bij elkaar. Juist daarom vind ik het zo mooi om te zien dat vrijwel alle vrijwilligers nog steeds actief betrokken zijn en dat deze groep alleen maar groeit. Een ieder voelt zich op een eigen manier verbonden met de anderen.

Het is voor mij een opluchting om te bedenken dat we niet perfect hoeven te zijn of te worden. De Plaats is een oefenplek waar ik mag leren om zelf ook eerlijk te zijn over mijn eigen beperkingen. Soms vergeet ik iemand mee te nemen in de communicatie, en kom ik er later pas achter dat die persoon niet op de hoogte was. En vaak zie ik wel de spelfouten in de stukjes van anderen, maar niet in die van mezelf. Gelukkig wijzen anderen me daar dan weer op. Het is een plek waar we elkaar verder helpen en van elkaar mogen leren. En we geven om de ander zoals die is. Wat mij betreft is dat nog veel mooier dan perfect zijn!

Sijbrand Alblas predikant-pionier

Rondom de bron

Het is alweer juli en het zomerprogramma staat alweer voor de deur. We zijn nu anderhalf jaar bezig met pionieren. Ondertussen hebben we al veel hoogtepunten kunnen vieren. Dan denk ik natuurlijk aan de opening, een aantal weken geleden. Maar ook denk ik aan al die ontmoetingen waarbij we elkaar even in het hart mochten kijken. Waarbij we in gesprek raakten over wat ons raakt, over wat we geloven en hopen. Ook dat zijn voor mij hoogtepunten, die spontaan ontstaan. Ik stap na zulke ontmoetingen vaak zingend weer op de fiets naar huis. Maar als pioniersteam delen we ook de dingen die ons zorgen baren en wat we moeilijk vinden. Ik ben dan ook onder de indruk van de grote inzet en betrokkenheid van onze vrijwilligers. Er is veel gebeurd sinds we begonnen zijn. Terugkijkend heb ik het gevoel dat de tijd is omgevlogen.
 
Dit maakt mij extra dankbaar voor de welput die we gevonden hebben in de tuin van De Plaats. Als mens hebben we maar een beperkte tijd op deze wereld. Onze tijd hier vliegt om. Maar we mogen ons elke dag opnieuw laten voeden door de bron die eeuwig is. Door de God die zijn liefde voor ons toont, in het bijzonder in Jezus Christus. Telkens als ik de welput zie moet ik daar even aan denken. Het tilt mij even op uit de gejaagdheid van het moment en herinnert me aan wat nu werkelijk van belang is.
 
Zo hoop ik ook jou deze zomer te ontmoeten in De Plaats. En ik hoop dat het ook voor jou plek is om even los te komen van alle gejaagdheid. Een plek om te ontmoeten en stil te staan bij wat er nu werkelijk toe doet. We zien elkaar bij de bron!
 
Hartelijke groet,
Sijbrand Alblas
predikant-pionier bij De Plaats

Eerst het fundament

Onlangs zag ik hoe de beheerder van De Plaats met een sproeislang de betonnen fundering nat spoot. Nu ben ik wel gewend dat mensen in de zomer hun tuin besproeien, maar iemand die in de winter het beton besproeit had ik nog niet eerder gezien. Toch schijnt dit bij pas gestord beton nodig te zijn. Om goed stevig te worden mag het niet te snel drogen. Dus we moeten onze drang om de rest van het schuurtje meteen op te bouwen nog even onderdrukken. 
 
Dit is een mooie metafoor voor onze pioniersplek! Afgelopen jaar zijn we veel bezig geweest met onze fundering. We hebben grondig nagedacht over wat we met onze pioniersplek willen bereiken. Een mooi beeld hiervoor ontdekten we in de tuin achter De Plaats. Toen de beheerder hier aan het werk was hoorde hij ineens een grote ’plons’. Er bleek een wellput onder de grond verstopt te zitten. Deze zat er al jaren maar was verstopt geraakt. Zo willen we in De Plaats ook de bronnen van de christelijke traditie herontdekken. Want we proeven ins ons eigen leven dat het water uit deze bron nog steeds verfrissend is. En daar delen we graag van uit!

En zo bouwen we gestaag verder aan onze pioniersplek. We bouwen relaties op met mensen van Ameland en daarbuiten. Zij komen af op de gezelligheid en de inspirerende activiteiten in De Plaats. Het is mooi om te zien hoe jong en oud ons dan ook steeds beter weten te vinden. We merken dat het een plek is waar mensen zich veilig genoeg voelen om hun verhaal te vertellen. De drempel van De Plaats is laag genoeg en de muren geven voldoende beschutting. Natuurlijk staat er nog veel in de steigers, maar wat we nu al proeven smaakt zeker naar meer!
 
Sijbrand Alblas
predikant-pionier van De Plaats
 

Wie zijn wij

Pioniersplek De Plaats

De Plaats 5, 9161 AD Hollum

Email: info@deplaats-ameland.nl

Telefoon: 0519-252221


Facebooktwitter logo bird transparent png