Vrijdagmiddag 20 juli hield De Plaats open huis. Vanaf 17.00 uur stonden alle deuren open. Gemeenteleden, dorpsgenoten en overige belangstellenden waren via een huis aan huis folder en vermelding in diverse media uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in de Pionierslocatie van de Hervormde gemeente Ameland.

Een laagdrempelige herberg, die over de grenzen van de kerken heen, mensen wil bereiken om vervolgens elkaar te vinden in het gesprek, in de stilte of bijvoorbeeld in muziek.
Verschillende generaties kunnen terecht in De Plaats, door de variatie in het aanbod van de activiteiten.

De (pioniers)predikant, de pastoraal werker, de beheerder, enkele vrijwilligers en diverse kerkenraadsleden waren aanwezig om de belangstellenden rond te leiden. Het verhaal van het ontstaan van het Pionieren, de aankoop van het pand, de verbouwing, alles kwam aan de orde in de gesprekken.

In de net aangelegde tuin van De Plaats is bij de verbouwing een ‘wel’ aangetroffen. Een oude put die door de vroegere boeren werd gebruikt voor de watervoorziening van het vee.
Voor sommigen was dit verhaal nieuw, maar veel bezoekers wisten uit hun jeugd nog precies te vertellen welke boer hier woonde en hoe het er toentertijd uitzag.

Onder genot van een hapje en een drankje werd het laatste nieuws besproken aan de stamtafel. Het ging over de lang aanhoudende droogte, de problemen van de lokale boeren.
Ook vertelde een ‘vaste’ bezoeker wat er zo leuk is aan de gehouden activiteiten als Pas op de Plaats en Oäderwets metenander.
Een eenzame dorpsgenoot vertelde dat hij eigenlijk niet aan de Oäderwets metenander durfde deel te nemen, maar nadat hij was opgehaald door een kennis toch maar mee ging.
Hij ging letterlijk en figuurlijk de drempel over.
En naar nu blijkt, was dat het begin van het einde van een hele eenzame periode. Mooier dan dit kunnen we het doel van De Plaats niet uitleggen.

Het open huis was dus eigenlijk precies waar De Plaats voor bedoeld is. Ontmoeten, verbinden of gewoon even stil zijn en genieten van de rust en het samenzijn.