Op 14 juni 2019 was het eindelijk zover. Deze dag werd De Plaats na ander halfjaar verbouwen officieel geopend. De Plaats is ontstaan vanuit de wens om laagdrempelig kerk te zijn. Mensen die niet (meer) zo vertrouwd zijn met de kerk willen we graag bereiken. Daarbij ligt de focus op groepen als tiener, jongeren en ‘zinzoekers’. Een ontmoetingsruimte voor zinzoekers is de breedste zin van het woord.
 
Ruim een jaar is het bestuur met de beheerder en de vrijwilligers bezig met de opbouw van activiteiten.
Activiteiten die ook vast terugkeren in het programma zoals Oaderwets metenander, waarbij gekookt wordt voor ouderen, gerechten van welleer. Maar ook worden dan de oudhollandse spelletjes gedaan zoals sjoelen. Een andere succesvolle activiteit is de Kinderochtend, in de zomerperiode elke woensdagochtend. Er wordt geknutseld en een bijbelverhaal gelezen, gezongen.
Het officiële moment van de opening moest nu nog plaatsvinden. Toen alle werkzaamheden waren afgerond, nu ook de schuur en de tuin gereed waren, was het moment daar om de opening te houden.
 
Tijdens de verbouwing heeft de beheerder in de tuin een oude welput ontdekt. Deze kon bij de opening een rol spelen. Het thema werd dan ook Water wordt wijn. Onze pionierspredikant Sijbrand Alblas haalde samen met Afke Boezewinkel (federatie doopsgezind-gereformeerd) en Agatha Wetting van de rooms-katholieke parochie symbolisch wijn uit de put. Dit werd gedeeld met de bezoekers van de opening.
 
Na het officiële deel werd aan de bezoekers aangeboden om kennis te maken met een proeverij van de activiteiten. Zo was er een korte stiltewandeling, is er een groep bezig geweest met muziek en het instuderen van een openingslied, voor de kinderen was er een speciale hoek ingericht met cake versieren en verder was er natuurlijk ruimte voor de ontmoeting en een goed gesprek.
 
Aan het einde van de middag was de afsluiting met de muziekgroep die het lied ten gehore bracht, en de ingestudeerde dans werd uitgevoerd.
Het bestuur van de Stichting de Plaats kijkt terug op een zeer geslaagde dag, mede door de warme belangstelling van gemeenteleden, eilanders, vaste gasten, kerkelijk bestuurders, collega pioniers uit het land en de inzet van onze vrijwilliger.
smartslider3[6]