Regelmatig is er op woensdag een stiltewandeling. We beginnen met koffie in De Plaats, vervolgens horen we een bijbelverhaal in de kerk en maken daarna een wandeling in stilte. Na afloop praten we nog even na in De Plaats. Het zijn inspirerende ontmoetingen. Van harte welkom om hier aan mee te doen! Kosten: 5 euro.

Voor deelname is geen opgave nodig. We verzamelen in De Plaats aan de Oosterlaan in Hollum. De wandelingen zijn voor vakantiegasten en eilandbewoners. Meer informatie is te verkrijgen via Engbert van der Meulen of info@deplaats-ameland.nl. We hopen u en jou te zien!