Bij de zoektocht van de werkgroep naar een eigen gebouw om te kunnen Pionieren, viel het oog al snel op De Plaats 5 in Hollum. Piet Faber, nauw betrokken bij alle ontwikkelen, vertelt: ,,Deze boerderij was uitermate geschikt voor wat wij willen: een laagdrempelige ruimte, dicht bij de kerk en aan de rand van het dorp. In de omgeving van Hollum is in voldoende mate overnachtingsruimte te huur. In samenwerking met derden kunnen we arrangementen aanbieden inclusief overnachting.” Uiteindelijk wordt de Plaats op 17 maart 2017 aangekocht.
Werk aan de winkel!
Werk aan de winkel! Tijd om stap voor stap de karakteristieke boerderij te transformeren in een heuse Pioniersplek. Ontwerptekeningen volgen, net als vergunningen en het op de hoogte brengen van bewoners middels een nieuwsbrief. Terwijl de binnenkant van de Plaats volledig gestript wordt, begint duidelijk te worden dat het geheel zodanig verbouwd is dat het verband van het gebouw niet meer deugd. Piet: ,,Met spoed werd de draagconstructie in orde gebracht door dertien nieuwe schoren aan te brengen. Ook werd duidelijk dat de vloeren ten opzichte van elkaar veel te veel verschilde in hoogte en kwaliteit. En dan nog eens de aanwezigheid van een asbest dakbeschot.”
 
De periode van april tot en met juni staat in het teken van verwijderen van asbest, en vervolgens van alle wanden, muren en vloeren. Ulbe Visser voert met zijn medewerkers tonnen aan sloopafval, beton en ook grond af. Nu er ruimte is ontstaan wordt er hard gewerkt aan de riolering, waterleiding en andere voedingen in de grond. Als de bouwvak is verstreken is het tijd om te beginnen met renoveren van de wanden en het dak. Een behoorlijke klus, die met veel gevoel voor kwaliteit en liefde voor het vak wordt uitgevoerd. Piet: “Uitgangspunt was een maximaal haalbare geluidisolatie en natuurlijk warmte isolatie. Met een goed beheersbaar binnenklimaat door warmte terugwinning bij het ventileren.”
 
Verwijzing naar de kerk
Dat er een bijzonder project gaande is, blijft ook niet onopgemerkt bij Egbert Hoogenberk van Harmonische Architectuur BV. Hij wil graag zelf een kijkje komen nemen in de Plaats en heeft een idee: ,,Waarom maken jullie niet een gewelf, als een verwijzing naar het kerkgebouw?” Zijn idee komt compleet met schetsen en beschrijving en is op prachtige wijze gerealiseerd. Ook het ingenieuze ontwerp en vlakverdeling van de hoofdingang komt van zijn hand.
In de laatste maanden is er wederom enorm veel werk verzet, de Plaats heeft zijn definitieve vorm aangenomen. Piet: ,,er is gekozen voor een gedegen inrichting met een uniforme kwaliteit en uitstraling. Wie binnen stapt in de Plaats zal bijvoorbeeld de grote robuuste stamtafel direct opvallen.

 
smartslider3[4]